1. MÁJ 2019 BUDATÍNSKY PARK ŽILINA - ORGANIZAČNÉ POKYNY OSLÁV SVIATKU PRÁCE PRE ODBOROVÉ ZVÄZY

napísal

 

  1. Dátum a miesto konania: 1. máj 2019, Budatínsky park, Žilina
  2. Časový harmonogram:
10:00 – 11:00 hod.  - Príchod účastníkov zhromaždenia a pozvaných hostí
11:00 – 11:30 hod.  - Vystúpenia organizátorov podujatia a pozvaných hostí
11:30 – 15:30 hod. -  Kultúrny program
15:30 hod.               -  Ukončenie osláv
 
 
 

Späť