STRETNUTIE S MIKULÁŠOM

napísal

na ktoré Vás aj v tomto roku srdečne pozývame dňa 10. 12. 2016 (sobota) o 15:00 h do auly Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na divadelné predstavenie súboru Divadielko na osmičke s rozprávkou Spravodlivý bohumil. 

Po predstavení príde medzi nás Mikuláš a rozdá mikulášske balíčky pre deti a vnúčatá členov UO OZ pri SPU v Nitre do 16 rokov (rok narodenia od 2000 do 2016).

Organizačné zabezpečenie:

  • Členovia komisie pre prácu s deťmi si prevezmú lístky na balíčky dňa 2. 12. 2016 v čase 8:00 – 11:30 h a 13:00 – 15:00 h na sekretariáte Výboru UO OZ (ŠD Antona Bernoláka). Lístky rozdajú úsekovým dôverníkom na jednotlivých pracoviskách.
  • Balíčky sa budú vydávať na základe lístkov dňa 10. 12. 2016 Mikulášom po predstavení.
  • Náhradný termín prevzatia balíčkov je dňa 13. 12. 2016 v čase od 8:00 – 11:30 h a 13:00 – 15:00 h na sekretariáte Výboru UO OZ (ŠD Antona Bernoláka).
  • Balíčky sa vopred vydávať nebudú.
  • Cena balíčka pre vnúčatá členov OZ je 3,00 €. V prípade záujmu o balíček pre vnúčatá a účasti vnúčat na divadelnom predstavení je potrebné sa nahlásiť priamo na sekretariáte Výboru UO OZ do 25. 11. 2016.

OZNAM NA STIAHNUTIE

Späť