Regeneračno liečebný pobyt- kúpele BOJNICE

napísal

UO OZ PŠaV v spolupráci s vedením SPU pripravili pre svojich zamestnancov v rámci regenerácie pracovnej sily liečebný pobyt v kúpeľoch Bojnice
Termíny:
1. termín - 25. – 29. január 2017    OBSADENÉ  !!
2. termín – 1. - 5. február 2017     OBSADENÉ  !!
3. termín - 8. - 12. február 2017.   POČET VOĽNÝCH MIEST - 10  !!!

Späť