Pochod Tribečským pohorím-2017

napísal

Dielenský výbor pri OZ  PŠ a V pri rektoráte SPU v Nitre a športová komisia UO OZ PŠ a V si Vás dovoľuje pozvať na

7. ročník turistického pochodu
Tríbečským pohorím
Termín:  01.05. 2017 /pondelok/

Trasa:  Liečebný ústav - Zobor pyramída - Zobor  - Žibrica – Dolné Štitáre MHD.Zraz účastníkov pochodu bude o 10.00 hod. pri liečebnom ústave na Zobori /altánok/. Turistická trasa je aj pre nenáročných turistov.

- Počas oddychovej časti pochodu možnosť opekania na vyhradenom mieste. Vítaní budú aj rodinní príslušníci a priatelia turistiky.

- Predpokladaný odchod do Nitry je  17:00 hod..

Bližšie informácie poskytne Ing. Miroslav Štrbavý kl. 5744

 

Späť