Odborová organizácia UKF Nitra ponúka voľné miesta na zájazdy

napísal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termín: 16. 8. – 20. 8. 2017 -  5-dňový poznávací zájazd  O S T R A V A   A  O K O L I E
 
Termín: 27.08.- 03.09. 2017 - F R A N C Ú Z S K O - PARÍŽ - VERSAILLES - FONTAINEBLEAU A ZÁMKY  NA LOIRE
 
Termín: 9. 6. 2017 (piatok) - UHERSKÝ BROD – VELEHRAD - MODRÁ

Späť