NÁVŠTEVA ZOOLOGICKEJ ZÁHRADY BUDAPEŠŤ

napísal

Komisia pre prácu s deťmi Výboru UO OZ organizuje pri príležitosti MDD podujatie 

Návšteva zoologickej záhrady Budapešť
ktoré sa uskutoční 3. júna 2017 (sobota)
 
Odchod autobusu bude o 7,00 h z parkoviska ŠD A. Bernoláka

 

 


*V cene je zahrnuté vstupné do ZOO a doprava autobusom.

**Je potrebné dokladovať vek dieťaťa (cestovný pas).

- Ceny sú bez príspevku zo SF (30 % z ceny akcie pre zamestnanca SPU). Príspevok na zájazd zo sociálneho fondu bude vyplatený v najbližšom výplatnom termíne.

- Cena nezahŕňa: poistenie

Na podujatie je možné sa prihlásiť členom komisie pre prácu s deťmi do 17. mája 2017 (streda) do 15.00 h na nižšie uvedené tel. čísla alebo e-mailové adresy členom komisie v tvare: Meno.Priezvisko@uniag.sk

CENA:

Člen UO zamestnanec SPU

5,40 €

Dieťa člena UO od 2 - 14 rokov

4,27 €

Dieťa člena UO od 14 rokov - študent

Rodinný príslušník člena UO, nečlena UO

Deti – všetky do 2 rokov **

6,30 €

9,00 €

zdarma

Zamestnanec SPU

9,00 €

Dieťa zamestnanca SPU od 2 - 14 rokov

6,10 €

Dieťa zamestnanca SPU od 14 rokov - študent

Vnúča člena UO, zamestnanca SPU od 2 – 14 rokov

Vnúča člena UO, zamestnanca SPU od 14 rokov-štud.

9,00 €

6,10 €

9,00 €

 

 

Späť