Lyžovali o pohár predsedu OZ PŠaV na SLOVENSKU

napísal

UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre na pretekoch reprezentovali - Ing. Martin Tokár, PhD. -FBP KSSRP a Ing. Milan Dobiáš, PhD. - FAPZ-KHMHZ.

 

 

 

* príloha

Späť