GEMER - TOKAJ - KOŠICE

napísal

Kultúrna komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre srdečne pozýva členov OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov na dvojdňový poznávací zájazd

GEMER - TOKAJ - KOŠICE
termín: 1. 2. júla 2017 ( sobota- nedeľa )
 

*  PROGRAM - Dokument na stiahnuti

Späť