2. ročník detský tábor_Kežmarské Žľaby

napísal

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre -Detská komisia ponúka pre deti svojich členov možnosť prihlásiť ich na 2. ročník detského tábora, ktoré organizuje OZ PŠaV na Slovensku.  

Termín: 30. jún  – 6. júl 2019

Miesto konania: RZ CROCUS Kežmarské Žľaby 12, 059 60 Tatranská Lomnica

Späť