Univerzita tretieho veku

„Učenie je ozdoba v prosperite, útočište v nepriazni a ustanovenie v starobe.“ —  Aristoteles

Vzdelávanie je aktivita, ktorú možno realizovať v každom veku, a tak využiť doteraz nadobudnuté poznatky na skvalitnenie života a naplnenie osobných ambícií. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka záujmové vzdelávanie pre seniorov na Univerzite tretieho veku (UTV) v rôznych programoch štúdia, na ktorých participujú učitelia a vedeckí pracovníci fakúlt SPU v spolupráci s odborníkmi z praxe. Štúdium na UTV je formou záujmového nekvalifikovaného štúdia v rôznych dĺžkach, kde po ukončení je absolventom slávnostne odovzdané osvedčenie o jeho absolvovaní. 

Online letná Univerzita tretieho veku 2021

Termín: 6. - 16. júla 2021

Spoznajte súčasné trendy v produkcii a pestovaní a nové, alternatívne možnosti zdravej výživy. Séria prednášok je naplánovaná tak, aby každý deň bola jedna prednáška od 10:00 h a následne diskusia.

  • 6. 7. 2021 Ing. Peter Šedík, PhD.: APITERAPIA
  • 7. 7. 2021 Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.: MED A ĎALŠIE VČELIE PRODUKTY
  • 8. 7. 2021 Ing. Noemi Péterová: LIEČIVÉ RASTLINY
  • 9. 7. 2021 Michal Tomko: BALKÓNOVÉ RASTLINY
  • 12. 7. 2021 Ing. Marcel Golian, PhD.: JEDLÉ A LIEČIVÉ HUBY
  • 13. 7. 2021 Ing. Eva Ivanišová, PhD.: NETRADIČNÉ A MENEJ ZNÁME DRUHY PLODÍN A ICH VYUŽITIE V GASTRONÓMII
  • 14. 7. 2021 doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. ZDRAVOTNÉ ASPEKTY UMIERNENEJ KONZUMÁCIE VÍNA
  • 15. 7. 2021 Ing. Mária Holovičová, PhD a Ing. Marta Lorková, PhD.: ZDRAVÉ POTRAVINY - STRAVOVANIE PRE POST-COVIDOVÉ OBDOBIE
  • 16. 7. 2021 doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.: SOCIÁLNE INOVÁCIE V AGROPOTRAVINÁRSTVE

Ponuka vzdelávacích programov pre ak. rok 2021/2022

3-ročné štúdium

Bezpečnosť a biologické aspekty ovocia a zeleniny (výučba 3 h/každý druhý týždeň)

Potraviny a spotrebiteľ (výučba 3 h/každý druhý týždeň)

2-ročné štúdium

Informatika pre seniorov 50+ - max. 20 poslucháčov (výučba 3 h/každý druhý týždeň)

Účtovníctvo (výučba 3 h/každý druhý týždeň)

1-ročné štúdium

Človek, právo a psychológia (výučba 3 h/každý druhý týždeň)

 

PRIHLASOVANIE DO 31. 8. 2021

 

Pre obce ponuka dištančnej formy záujmového vzdelávania pre seniorov (http://www.vutv.uniag.sk)

 

Kontakt:
Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality
Slovenská poľnohospodárska v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
tel.: 037/641 55 53, 641 55 16
e-mail: kvszk@uniag.sk

 

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA – po jej vyplnení a odoslaní už papierovú prihlášku neposielajte

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE (papierová) – vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite poštou na adresu Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Poplatky za jeden vzdelávací program (za akademický rok):  o termíne úhrady Vás budeme informovať v septembri 2021
45 € pre invalidných dôchodcov,
60 € pre nepracujúcich (nezamestnaných a dôchodcov),
75 € pre pracujúcich (aj pracujúcich dôchodcov).

 

Vzdelávacie programy, ktorých výučba sa kvôli pandémii COVID-19 presúva do ak. roka 2021/2022

(nie sú v ponuke vzdelávacích programov pre ak. rok 2021/2022)

 

2-ročné štúdium - Anglický jazyk základný stupeň II

1-ročné štúdium - Eko-záhradníctvo;  Liečivé a aromatické rastliny;  Praktické záhradníctvo;  Základy záhradnej a parkovej tvorby; Viazanie a aranžovanie kvetín; Pohybovo-relaxačné cvičenie pre seniorov 50+

Pre tieto vzdelávacie programy akceptujeme prihlášky uchádzačov z minulého roka (týka sa tých uchádzačov, ktorí v septembri 2020 dostali oznámenie o zaradení do zoznamu uchádzačov).