Univerzita tretieho veku

„Učenie je ozdoba v prosperite, útočište v nepriazni a ustanovenie v starobe.“ —  Aristoteles

Vzdelávanie je aktivita, ktorú možno realizovať v každom veku, a tak využiť doteraz nadobudnuté poznatky na skvalitnenie života a naplnenie osobných ambícií. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka záujmové vzdelávanie pre seniorov na Univerzite tretieho veku (UTV) v rôznych programoch štúdia, na ktorých participujú učitelia a vedeckí pracovníci fakúlt SPU v spolupráci s odborníkmi z praxe. Štúdium na UTV je formou záujmového nekvalifikovaného štúdia v rôznych dĺžkach, kde po ukončení je absolventom slávnostne odovzdané osvedčenie o jeho absolvovaní. 

o predchádzaní vzniku a riziku šírenia koronavírusu (ochorenie COVID-19)
je od 9. marca 2020 od 13.00 h do 28. marca 2020
prerušená výučba študentov na všetkých stupňoch a formách štúdia (denná, externá).
Rušia sa aj ostatné vzdelávacie aktivity – Kurzy celoživotného vzdelávania, Univerzita tretieho veku a pod.

 

Vzdelávacie programy pre seniorov 2020/2021

Milí uchádzači, 

ponuku vzdelávacích programov na akademický rok 2020/2021 zverejníme v mesiaci jún 2020. 

V prípade, že chcete byť nami kontaktovaní po zverejnení ponuky vzdelávacích programov, vyplňte kontaktný formulár.

 

 
 

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

 

Vyplnené a podpísané prihlášky posielajte poštou na adresu Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra alebo využite pohodlnejšiu možnosť vyplnenia ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY.

Poplatky (za akademický rok):
45 € pre invalidných dôchodcov,
60 € pre nepracujúcich (nezamestnaných a dôchodcov),
75 € pre pracujúcich (aj pracujúcich dôchodcov).
 

LETÁK NA STIAHNUTIE