Študentská rada vysokých škôl

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Študentská rada vysokých škôl  je zriadená zákonom o vysokých školách. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej. ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných. Hlavné heslo ŠRVŠ je viac ako vystihujúce: „Spolu môžeme dokázať viac – povedz nám, čo ťa trápi.“ 

Delegáti za SPU:

Ing. Marta Paula Bendelová - delegátka za AS SPU, FEM - xbendelovam@uniag.sk

Bc. Patrícia Feriancová - TF - xferiancova@is.uniag.sk

Ing. Vladimír Kišš - FZKI - xkissv1@is.uniag.sk

Ing. Jakub Pagáč - FZKI - xpagacj@is.uniag.sk

Ing. Marek Petriľák - FEM - xpetrilak@is.uniag.sk

 

 

Viac o ŠRVŠ na: www.srvs.sk