Študentská rada vysokých škôl

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Študentská rada vysokých škôl  je zriadená zákonom o vysokých školách. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej. ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných. Hlavné heslo ŠRVŠ je viac ako vystihujúce : „Spolu môžeme dokázať viac – povedz nám čo ťa trápi.“ 

Delegáti za SPU:

Ing. Mária Holovičová  - FAPZ - mariaholovicova23@gmail.com
Bc. Dušan Siman - FBP - xsimand@uniag.sk
Jozef Čvapek - FAPZ - jozef.cvapek@gmail.com
Bc. Tomáš Forgáč - FEM - forgac.tomas@gmail.com
Ing. Michaela Jánošová - TF - janosova.michaela@gmail.com
Ing. Patrícia Mariničová - FEŠRR - patricia.marinicova@gmail.com


Viac o ŠRVŠ na: www.srvs.sk