Spolupráca

Centrum univerzitného športu spolupracuje s rôznymi organizáciami a  pracoviskami:

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • SAUŠ
  • VÚC Nitra
  • Mesto Nitra
  • ZŠK Slávia SPU Nitra
  • Katedra telesnej výchovy a športu UKF Nitra
  • Ústav telesnej výchovy a športu TU vo Zvolene
  • Ústavy a katedry telesnej výchovy na vysokých školách a univerzitách v SR
  • Základné a stredné školy v meste Nitra a okolí