Propagačná brožúra SPU v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2019 
PDF

tl_files/download/dokumenty/verejnost/propagacne_predmety/publikacia_SPU_2016.jpg

 

Slovak University of Agriculture in Nitra 2019 
PDF

tl_files/download/dokumenty/verejnost/propagacne_predmety/publikacia_SPU_AJ2016.jpg

 

International Student Guide 2019

tl_files/download/dokumenty/verejnost/ESG.jpg