Znalecký ústav SPU

Špecializované vedecké a odborné pracovgisko plní funkciu rezortného a metodického centra v oblasti znaleckej činnosti zapísanej v zozname znalcov. Vykonáva znaleckú činnosť v štyroch odboroch:  ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo, potravinárstvo a vodné hospodárstvo. Okrem toho zabezpečuje expertíznu, metodickú, konzultačnú, poradenskú činnosť a vzdelávaciu činnosť v zmysle zákona.

Webová stránka Znaleckého ústavu SPU v Nitre