Zverejnenie výsledkov výzvy na podávanie návrhov projektov na športové, kultúrne a záujmové aktivity študentov SPU v Nitre

V súlade s Výzvou SPU na podávanie projektových žiadostí na podporu športových, kultúrnych a záujmových činností študentov SPU v Nitre na rok 2021 bolo doručených 15 žiadostí od trinástich žiadateľov.

Jednotlivé žiadosti boli odborne posúdené trojčlennou komisiou v zložení: prorektor pre komunikáciu a prax, vedúca Útvaru univerzitných služieb a kvestorka SPU. Návrhy komisie boli odovzdané na odsúhlasenie rektorke SPU doc. Ing. Klaudii Halászovej PhD., a na základe jej rozhodnutia  bude podporených dotáciou 13 žiadostí.

 

 • Žiadateľ: P. Feriancová (oblasť športu), názov projektu: Turnaj Technikov – 2. ročník
 • Bc. L. Struharňanská (záujmová a voľnočasová oblasť): V zdravom tele zdravý duch
 • Bc. L. Struharňanská (záujmová a voľnočasová oblasť): Svetový deň výživy a 3. ročník podujatia „Chlieb náš každodenný, daj nám dnes 2021“
 • Študentský spolok Pasteur (záujmová a voľnočasová oblasť): Zlepšenie voľnočasového vzdelávania
 • Kynologický krúžok SPU (záujmová a voľnočasová oblasť): Záhradný domček v psiarni v areáli SPU
 • D. Kopál (šport): Hokej SPU
 • Sokoliarsky krúžok SPU (záujmová a voľnočasová oblasť): Rekonštrukcia sokoliarne na SPU
 • Študentská rada FZKI (záujmová a voľnočasová oblasť): 3P - Progres Propagácia Podpora vzdelávania na FZKI
 • Folklórny súbor Zobor (kultúra): Nová produkcia – Návrat do Tekova
 • Folklórny súbor Zobor (kultúra): Video pozvánky a promo video z programu *66-te výročie FS ZOBOR
 • ZŠK Slávia SPU Nitra (šport): Nitra Summer Jam 2021 - opravy priestorov
 • CUŠ (šport): FIT CUŠ
 • Študentské mediálne centrum (záujmová a voľnočasová oblasť): 360° virtuálna prehliadka Zelenej univerzity

Späť