Zoznam kandidátov na funkciu kandidáta na rektora SPU v Nitre

Zoznam kandidátov na funkciu kandidáta na rektora SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2018 - 2022, ktorí prijali kandidatúru, v abecednom poradí:

doc. Ing. Klaudia HALÁSZOVÁ, PhD.
- ŽIVOTOPIS
- TÉZY

prof. Dr. Ing. Elena HORSKÁ
- ŽIVOTOPIS
- TÉZY

prof. Ing. Magdaléna LACKO-BARTOŠOVÁ, CSc.
- ŽIVOTOPIS
- TÉZY

doc. Ing. Oľga ROHÁČIKOVÁ, PhD.
- ŽIVOTOPIS
- TÉZY

 

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. v.r.,
predsedníčka Volebnej komisie AS SPU v Nitre pre voľbu kandidáta na rektora SPU v Nitre
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. v.r.,
predsedníčka AS SPU v Nitre

Späť