Zjazd a Valné zhromaždenie SSPLPVV pri SAV

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy  pri SAV v Bratislave, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, organizuje 11. júna 2015 v zasadačke Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene  ZJAZD A  VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ  SPOLOČNOSTI  PRE  POĽNOHOSPODÁRSKE, LESNÍCKE,  POTRAVINÁRSKE A VETERINÁRSKE VEDY PRI SAV  V BRATISLAVE.

Uzávierka prihlášok: 30. apríla 2015

Pozvánka

Späť