Zelený most

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/zahranicne mobility/green_bridgeMALE.jpg

ZELENÝ MOST je grantový program SPU, ktorý vznikol z iniciatívy vedenia SPU v Nitre s cieľom podporovať účasť študentov všetkých troch stupňov štúdia na významných zahraničných podujatiach ako sú medzinárodné konferencie, kongresy, letné školy, intenzívne programy, bilaterálne výmeny a podobne.

Program koordinuje rektorát SPU. Uzávierka prihlášok je 4-krát ročne v mesiacoch marec, jún, september a december (vždy k 1. dňu daného mesiaca).

Finančný grant bude poskytnutý na základe zhodnotenia kvality a prínosu danej akcie pre študenta a SPU.

 

Prihláška

 

Späť