Zasadnutie AS SPU

Dňa 18.3.2013 o 14.00 h sa v zasadacej miestnosti pod aulou SPU uskutoční zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre. VIAC

Späť