Získajte bezplatne Európsky vodičský preukaz na počítač

Študenti, chcete sa stať atraktívnymi pre budúcich zamestnávateľov a získať výhodu pri uplatnení na trhu práce? Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie vám ponúka možnosť získať tzv. Európsky vodičský preukaz na počítač, čiže certifikát ECDL - European Computer Driving Licence a s ním  zručnosti, ktoré vám umožnia rýchlejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie vypracovanie úloh nielen z informatiky, ale aj z mnohých ďalších predmetov.

Medzinárodný certifikát môžete získať bezplatne v rámci projektu výberom štyroch z nasledujúcich modulov:

M2 – Základy práce s počítačom • M3 – Spracovanie textu • M4 – Tabuľkový kalkulátor • M5 – Používanie databáz • M6 – Prezentácia • M7 – Základy práce online • M9 – Práca s obrázkami a grafikou • M12 – Bezpečnosť pri využívaní IKT

Viac informácií o obsahu modulov nájdete na: www.ecdl.sk/moduly-sylaby

Testovanie budú zabezpečovať akreditované testovacie centrá: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V prípade dostatočného záujmu o tento certifikát bude možné testovanie aj na SPU v Nitre.

Ak vás naša ponuka zaujala, neváhajte a čím skôr vyplňte dotazník na: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/242682?lang=sk&encode=

 

 

Späť