Výzva na prihlasovanie na mobility študentov Erasmus+ Svet

SPU v Nitre vyhlasuje výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ Mobility jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami určené pre študentov 2. stupňa Fakulty ekonomiky a manažmentu za účelom štúdia v období od 1.9.2016 do 31.5.2017.
 
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE 29.4.2016

 
 

Späť