DEKD: Výstava UNI:ARCH (Slovenská poľnohospodárska UNIverzita v Nitre - ARCHitektonické hodnoty objektov

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva bude 8. septembra 2020 o 13.30 h v priestoroch ŠD Antona Bernoláka SPU v Nitre otvorená výstava posterov, venovaná objektu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre na Hospodárskej ulici. Ide o funkcionalistický objekt architekta J. Grossmanna - pôvodne Štátna odborná hospodárska škola postavená v r. 1932. Objekt bol v roku 1998 vyhlásený za  národnú kultúrnu pamiatku.

Výstava potrvá do 19. septembra a následne bude presunutá do objektu na Hospodárskej ul. č. 7.

Viac o aktivitách na stránkach DEKD:

https://www.dekd.sk/aktivita/3991-architektonicky-hodnotne-objekty-fzki-spu-v-nitre

https://www.dekd.sk/aktivita/3978-obnova-byvalej-hospodarskej-skoly-v-nitre

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v päťdesiatich štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993. Cieľom DEKD, ktorým každoročne patrí september,  je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa na aktivitách DEKD podieľa od roku 2018.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva - logo

Jdi zpět