Vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FEM

Akademický senát SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11. 11. 2015 prijal nasledovné uznesenie:

AS SPU v Nitre vyhlasuje voľby do AS SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FEM na deň 15. 12. 2015. V prípade potreby opakovania volieb vyhlasuje 2. kolo volieb na deň 17. 12. 2015.

PRÍLOHA

Späť