Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FAPZ, TF a FZKI SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022

Akademický senát SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 24. 6. 2020 prijal nasledovné uznesenie:

AS SPU v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS SPU v Nitre za FAPZ, FZKI a TF SPU v Nitre na deň 07. 10. 2020 a v prípade potreby ich opakovania v ďalšom termíne dňa 13. 10. 2020.

Späť