Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FBP, FEŠRR a FZKI

Akademický senát SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 17. 6. 2016 prijal nasledovné uznesenie:

AS SPU v Nitre vyhlasuje voľby do AS SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FBP, FEŠRR a FZKI na deň 11. 10. 2016. V prípade potreby opakovania volieb vyhlasuje 2. kolo volieb na deň 18. 10. 2016.

Príloha

Späť