Vydavatelia reagujú na celosvetovú pandémiu koronavírusu. Ponúkajú voľný prístup k špecializovaným e-zdrojom

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) poskytuje vďaka vzdialenému prístupu k elektronickým informačným zdrojom jedinečný obsah celosvetových licencovaných databáz, ktorých služby môžu využívať registrovaní používatelia. Vydavatelia však promptne reagujú aj na situáciu ohľadom šíriacej sa pandémie a ponúkajú voľný prístup k špecializovaným e-zdrojom nad rámec licenčných podmienok.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu sprístupnil vydavateľ Wolters Kluwer aj jedinečný zdroj určený na detekciu a vzdelávanie v oblasti infekčných chorôb. GIDEON (Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network) obsahuje aktuálne informácie a nástroje na diagnostikovanie chorôb a ich sledovanie, najnovšie trendy v epidemiológii a liečbe. Ide o dočasný samostatný e-zdroj prístupný pre registrovaných používateľov zdarma, ako bonus od vydavateľa na obmedzené obdobie, do 15. mája 2020. Databázu nájdu záujemcovia v ponuke licencovaných e-zdrojov. Pre registrovaných používateľov je prístupná prostredníctvom odkazu: http://hanproxy.cvtisr.sk/HAN-AtoZ/atoz.html

GIDEON však nie je jediný „bonusový“ e-zdroj. V rámci predplatených databáz spustila voľný prístup napríklad aj databáza JoVE.

Kompletný prehľad e-zdrojov, ktorý pripravilo Centrum vedecko-techických informácií SR nájdete na: Vydavatelia sprístupňujú články a kapitoly o koronavíruse

 

Viac na https://www.cvtisr.sk/aktuality/e-zdroje-obohatene-o-specializovane-databazy.html?page_id=33765

Jdi zpět