Vianočná zbierka pre rodiny v nepriaznivej životnej situácii

„Univerzita je priestor pre ľudskosť, toleranciu a pochopenie.
Dokážme to práve v tomto predvianočnom období...“

Klaudia Halászová, rektorka SPU v Nitre

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s občianskym združením Podaj mi ruku Nitra organizuje 8. decembra 2020 od 9.00 do 14.00 h v priestoroch pod Aulou SPU Vianočnú zbierku vecí pre rodiny v nepriaznivej životnej situácii:

  • trvanlivé potraviny a sladkosti v neporušených obaloch
  • drogéria
  • hračky
  • detské knihy

Sprievodné podujatie: predaj vianočných aranžmánov, vencov, sviečok a hand-made výrobkov.

Kontakt: maria.holovicova@uniag.sk

Jdi zpět