Vedecká konferencia doktorandov - uzávierka zasielania abstraktov a ukončenie registrácie

Vážení vedúci katedier,

dovoľujeme si Vás informovať, že 30. septembra 2019 je ukončené posielanie rozšírených abstraktov a registrácia na Vedeckú konferenciu doktorandov, ktorá sa uskutoční 7. novembra 2019 v Nitre. Podrobné informácie sú zverejnené na stránke konferencie https://vkd.uniag.sk/home

 

Organizačný výbor

 

Späť