Vedecká konferencia Bezpečnosť a kontrola potravín

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre v spolupráci s Národným kontaktným bodom EFSA MPaRV organizuje XVII. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorá sa uskutoční 26. a 27. marca 2020 v hoteli Park v Piešťanoch.

Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinárskych a analytických laboratórií, potravinárskych podnikov, potravinárskeho výskumu a školstva. Cieľom podujatia je prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácie a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantov, analýzy a hodnotenia potravín novými metódami.

Viac na https://fbp.uniag.sk/files/fbp/Konferencia-KHBP/2020/BaKP-konferencia-PIESTANY-2020.pdf

Jdi zpět