FBP: Vedecká konferencia študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre organizuje osemnásty ročník Vedeckej konferencie študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať 23. apríla 2020 pod záštitou dekana FBP prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD.

Súťažná prezentácia individuálnych a kolektívnych vedeckých prác študentov sa bude rozdelená do piatich tematických okruhov: kvalita a spracovanie surovín a potravín rastlinného pôvodu, kvalita a spracovanie surovín a potravín živočíšneho pôvodu, kontrola a bezpečnosť potravového reťazca, aplikovaná biológia, biotechnológie.

Viac na https://svk.fbp.uniag.sk/student-conference-of-fbfs

Jdi zpět