Výzva Erasmus+ na podávanie návrhov v roku 2019

Európska Komisia zverejnila podmienky a termíny na podávanie prihlášok pre všetky typy aktivít, na ktoré môžete zažiadať o grant v roku 2019. Podrobné informácie nájdete v dokumentoch  Výzva na podávanie projektov  a Príručka pre žiadateľov. Pre viac informácií sledujte stránku agentúry erasmusplus.sk.

Výzva obsahuje všetky termíny na podávanie projektov v roku 2019 a Príručka  obsahuje detailné informácie týkajúce podmienok jednotlivých akcií programu Erasmus+. Svoj projektový zámer môžete konzultovať v národnej agentúre.

Späť