Výskum mikroplastov: ponuka doktorandských pozícií z rôznych vedných oblastí

Partneri Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre z H2020 projektu Power4bio ponúkajú možnosť prihlásiť sa do výberu uchádzačov na 15 doktorandských pozícií z rôznych vedných oblastí: Social Science, Psychology, Ecology Law, Economics, (Eco)Toxicology, (Environmental) Engineering, Environmental Sciences, Biology, Technology, (Polymer) Chemistry, Material Science. 

Téma: výskum mikroplastov - transformácia nového chápania mikroplastov na inovatívne riešenia (v rámci transdisciplinárneho projektu EU Horizon 2020 Marie-Skłodowska-Curie Project: MSCA-ITN-ETN LimnoPlast). 

Podrobnosti na https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/457414.   

PLAGÁT

Späť