Výberová prednáška Právna úprava ochrany vody v Argentíne. Spoločné hospodárenie s vodou

Téma:  Právna úprava ochrany vody v Argentíne. Spoločné hospodárenie s vodou. Vybrané prípady.
Prednášajúci: prof. Leonardo F. Pastorino
Dátum a čas: 3. 7. 2019, 10.00 h
Miesto: Katedra práva FEŠRR, Farská 24, učebňa FF-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Späť