Informácie pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2020-2021

Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium – bez prijímacej skúšky na všetkých fakultách!

Termíny podávania prihlášok na štúdium v 2. kole:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - do 7. 8. 2020
Fakulta biotechnológie a potravinárstva - do 9. 8. 2020
Fakulta ekonomiky a manažmentu - do 24. 7. 2020
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - do 31. 7. 2020
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - do 7. 8. 2020
Technická fakulta - do 14. 8. 2020 (3. kolo)

Výhradne e-prihláška https://is.uniag.sk/prihlaska/

E–prihláška je platná bez papierovej prihlášky a bez príloh (nevyhnutné prílohy budú riešené dodatočne na základe vyzvania jednotlivých fakúlt resp. až pri zápise na štúdium – september 2020)

 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 

Technická fakulta

 

 

Najčastejšie otázky uchádzačov

1. Mám vytlačenú a potvrdenú prihlášku, kam ju mám poslať?

Papierovú prihlášku neposielajte, vyplňte elektronickú prihlášku.

2. Čo ak som už prihlášku poslal papierovou formou?

V poriadku, nemusíte vyplniť elektronickú prihlášku. Ak ste prihlášku poslali, určite ju evidujeme a v blízkej dobe budete informovaný o jej doručení.

3. ​
Je možné podať prihlášku aj na dva študijné programy z tej istej fakulty? (Druhú prihlášku na inú vysokú školu neposielam).

Áno, v jednej prihláške môžete uviesť aj dva (tri) študijné programy na tej istej fakulte. Poplatok budete platiť len za jednu prihlášku.

4. Je možné podať si dve prihlášky na dve rôzne fakulty za jeden poplatok?

Nie, za každú prihlášku (príp. aj s viacerými študijnými programami) budete platiť poplatok zvlášť v takej výške, akú má príslušná fakulta uvedenú v podrobných informáciách pre uchádzačov

5. Skontrolovala som si platbu a zistila som zle napísaný variabilný symbol.

Prosím kontaktujte nás na kvszk@uniag.sk. Vašu platbu vieme dohľadať.

6. ​
Vytvoril som si prihlášku na vysokú školu cez portál VŠ. Mám k nej ešte poslať aj potvrdenie o zaplatení?

Ak ste platbu zrealizovali podľa pokynov v elektronickej prihláške, tak žiadne potvrdenie o platbe už posielať nemusíte.

7. Treba zaslať k elektronickej prihláške ešte nejaké ďalšie dokumenty?

Aktuálne stačí poslať elektronickú prihlášku, na základe ktorej budete podmienečne prijatá/ý. O termíne zaslania ostatných príloh sa dočítate v podrobných informáciách z fakulty, na ktorú sa hlásite.

8. ​
Čítal som na stránke nové informácie o e-prihláške, ale nie som si istý, či som ich správne pochopil. Stačí iba vyplniť osobné informácie + známky a zaslať vám ju papierovou formou s podpisom?

Treba iba vyplniť elektronickú prihlášku a zrealizovať platbu podľa pokynov v e-prihláške. Papierovú prihlášku ani žiadne prílohy teraz nemusíte posielať.

9. ​
Podávala som si v januári papierovú prihlášku na jednu z vašich fakúlt a teraz čítam, že sa podáva výhradne elektronická prihláška... Znamená to, že moju prihlášku neberiete do úvahy?

Vašu papierovú prihlášku evidujeme, elektronickú prihlášku už nemusíte vypĺňať.

10. ​
Mám otázku, týkajúcu sa známok do prihlášky. Maturoval som v roku 2019. Teraz sa už neviem prihlásiť do edupage-u. V kolónkach pre vypisovanie známok nie je možnosť na pridanie známok z prvého aj druhého polroku...

Stačí doplniť známky z koncoročných vysvedčení.

11. ​
Som uchádzač o štúdium na jednej z vašich fakúlt a chcel by som sa spýtať komu mám poslať potvrdené známky zo strednej školy.

V súčasnosti ešte nemusíte posielať žiadne prílohy. Spolu s rozhodnutím o podmienečnom prijatí vám budú zaslané ďalšie informácie (o zaslaní príloh k prihláške, o ubytovaní a pod.)

Späť