Týždeň slovenských knižníc

V rámci Týždňa slovenských knižníc ponúka Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU možnosť bezplatnej registrácie pre každého, kto privedie nového čitateľa (jeho registrácia bude tiež bezplatná). Ďalšie ponuky:  bezplatné predĺženie registrácie, odpustenie pokút za nevrátené výpožičky... VIAC

Prednáška pre budúcich absoventov

Kariérne centrum organizuje 21. 3. 2013 (štvrtok) od 12.00 do 13.00 h v prednáškovej miestnosti S-01 (pavilón FEM) výberovú prednášku pre študentov 2. roč. druhého stupňa štúdia na tému Orientácia vo svete práce. Diskutovať sa bude o aktuálnych možnostiach hľadania zamestnania, absolventskej praxi, doktorandskom štúdiu, poskytovaní príspevkov a podmienkach zaradenia do evidencie na ÚPSVaR. VIAC

Späť