Týždeň slovenských knižníc

Už 16. ročník Týždňa slovenských knižníc (TSK) sa uskutoční 23. - 28. marca a ako každý rok sa na ňom zúčastňuje aj Slovenská poľnohospodárska knižnica. Svojimi podujatiami chce osloviť nových čitateľov, odmeniť tých, ktorí už jej služby využívajú, pritiahnuť pozornosť verejnosti a viac spropagovať svoju činnosť.

V tomto období sa po celom Slovensku koná množstvo podujatí, zapájajú sa všetky typy knižníc – od verejných až po vedecké. V médiách sa trochu viac ako inokedy hovorí o knižniciach a ich problémoch, ale aj o dobrých nápadoch a úspešných akciách. Novou črtou tohtoročného TSK v Nitre je spolupráca troch najväčších nitrianskych knižníc, ktoré pripravili spoločné podujatia a spolu sa snažia propagovať svoju činnosť.

Krátky prehľad aktivít SlPK počas Týždňa slovenských knižníc:

„Knižnica pre všetkých“ je spoločným podujatím SlPK a Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, uskutoční sa 24. – 26. marca na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva. Tri dni bude na FZKI fungovať mobilný výpožičný pult obidvoch knižníc poskytujúci bezplatnú registráciu čitateľov, bezplatné predĺženie registrácie a výpožičky kníh. Priamo na mieste bude asi stovka zaujímavých titulov kníh (odborných aj beletrie) určených na požičiavanie.

„Knižničný pas“ dostane počas TSK každý, kto sa zaregistruje v niektorej z troch knižníc - SlPK, Krajskej knižnici Karola Kmeťka alebo v Univerzitnej knižnici UKF. Registrácia v SlPK (na Štúrovej ulici aj v čitárni) bude počas týždňa iba za 1 euro a ako bonus dostane nový čitateľ aj Knižničný pas, po jeho predložení sa môže stať čitateľom ďalších dvoch knižníc bezplatne.

„Knižnica pre Vás“ je odmenou pre tých, ktorí do knižnice chodia častejšie. Vo vstupných priestoroch budovy knižnice na Štúrovej ulici sa vytvára „Relax foajé“, teda oddychová zóna pre všetkých – čitateľov knižnice aj študentov, ktorí majú v budove prednášky.

Ďalšou novinkou je „Malá študovňa“, tiež na Štúrovej ulici, priestor na kolektívnu prácu. V nej budú môcť študenti pracovať na spoločných projektoch bez toho, aby vyrušovali ďalších návštevníkov knižnice. Otvorenie "Relax foajé" a Malej študovne bude v utorok, 24. marca, o 14.00 h.

Sprievodným podujatím otvorenia „vylepšených“ priestorov bude výstava: „Čo robí knižnica, keď je všetko na webe?“ Výstava by mala odpovedať na otázku, ktorú si niektorí možno kladú, aj keď nie vždy ju vyslovia nahlas. Každý, kto je aspoň trochu zvedavý na odpovede, si bude môcť výstavu pozrieť od 24. marca do 3. apríla. 

Viac na http://www.slpk.sk/tsk/tsk2015.html


tl_files/download/Pictures/Novinky 2015/aktuality/tsk-main.png

Späť