Tour de ERA - seminár Horizont2020 a workshop

V rámci podujatí organizovaných pod spoločným názvom Tour de ERA sa 25. -26. apríla 2019 v Kongresovom centre SPU uskutoční seminár tematicky zameraný na program Horizont 2020 a ďalšie programy v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA), ako aj praktický celodenný workshop pod vedením odborného školiteľa na tému Ako napísať dobrý projektový návrh H2020. Jeho náplňou je poskytnúť účastníkom praktické rady a návody na riešenie konkrétnych problémov pri písaní projektových návrhov s cieľom zvýšiť ich kvalitu a úspešnosť v konkurenčnom prostredí.

Program seminára  http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//cvti/Tlacove_spravy/2019/Program_Tour_de_ERA_Nitra.pdf

Program workshopu http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//cvti/Tlacove_spravy/2019/ERAtour_workshop.pdf

Registrácia http://h2020.cvtisr.sk/registracia-tour-de-era-nitra.html?page_id=3877

Kompletné informácie  http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/projekty/narodne-projekty/sk4era/tour-de-era.html?page_id=26203&preview_type=from_menu

 

 

Späť