Štúdium vo Veľkej Británii

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích projektov pozýva všetkých záujemcov o študijný pobyt vo Veľkej Británii na informačný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 15.10.2014 od 10:00 do 12:00 hod. v zasadacej miestnosti pod aulou (bývalá čitáreň) s pánom Alanom Hallettom z agentúry English Oak Recruitment.

Späť