Študium a stáž v Kanade

SPU v Nitre ponúka študentom možnosť absolvovať odbornú stáž (2-3 mesiace) v lete 2014 alebo študijný pobyt v zimnom semestri 2014/2015 na dvoch partnerských kanadských univerzitách: Nipissing univerzita (NU) a College communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB). Na stáži sa môžu zúčastniť študenti všetkých stupňov štúdia (minimálne však po absolvovaní 2 semestrov bakalárskeho štúdia).

Na štúdium/stáž sa môže študent prihlásiť formou zaslania prihlášky do Grantového programu Zelený most na adresu Kancelárie pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty (Mgr. Vladislav Valach: Vladislav.Valach@uniag.sk), do ktorej okrem iného uvedie vybranú univerzitu a formu pobytu (štúdium alebo stáž). Uzávierka prihlášok je 28. februára 2014
 

Stáž a štúdium je vhodné najmä pre študentov FEŠRR, FAPZ, FEM a FBP. Bližšie informácie  poskytne doc. JUDr.Eleonóra Marišová, PhD.,prodekanka FEŠRR ( eleonora.marisova@uniag.sk), ktorá organizačne stáž a štúdium zabezpečuje.

Cestovné a pobytové náklady si študenti hradia sami. Rektorát SPU v Nitre podporí 4 vybraných študentov (2 študentov na štúdium a 2 študentov na stáž) z grantového programu Zelený most  vo výške 600 EUR na jedného študenta.

Informácie o uvedených kanadských univerzitách môžete nájsť na webstránkach: Nipissing univerzita (NU), Kanada: www.nipissingu.ca, College communautaire du Nouveau-Brunswic (CCNB), Kanada: www.ccnb.nb.ca

 

Späť