Študentské dni nitrianskych univerzít 2014

 

tl_files/download/Pictures/Title_banner/archiv/hokej_27.jpg


 

12. – 28.11.2014

 

pod záštitou Petra Bielika, rektora SPU a Ľubomíra Zelenického, rektora UKF


Podujatie podporili:
Nitriansky samosprávny kraj,
Mesto Nitra,
K FINANCE, s.r.o.,
Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel

 

12. 11. 2014 streda

 • Večerný beh Nitrou

Na súťaži sa zúčastňujú žiaci a študenti základných, stredných škôl a univerzít, ako aj obyvatelia mesta Nitry. Trať vedie po pešej zóne, jej dĺžka je prispôsobená veku bežcov.
Miesto a čas konania: Svätoplukovo námestie, o 15.00 h
Zodpovedajú: doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc., doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD. (KTVŠ PF UKF), Mgr. D. Mikušovič (CUŠ SPU)

 

13. 11. 2014 štvrtok

 • Oceňovanie študentov SPU

Rektor SPU pri príležitosti 17. novembra oceňuje úspešných a výnimočných študentov II. stupňa štúdia, ktorí reprezentujú univerzitu a svojimi aktivitami šíria jej dobré meno doma aj vo svete. 
Miesto a čas konania: zasadacia miestnosť pod aulou, Trieda A. Hlinku 2, o 13.00 h
Zodpovedá:  prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (SPU)


14. 11. 2014 piatok

 • 54. Imatrikulačný ples SPU

Imatrikulačná slávnosť nielen pre novoprijatých študentov a ich uvítanie na univerzite. Na plese vystúpia kapely ako Itcho Pčelár & Jamestown, Dominika Titková & Friends a DJ Roman Hulan,
Miesto a čas konania: výstavisko Agrokomplex , pavilón B, o 19.00 h
Zodpovedajú:Mgr. Lenka Konôpková, Ing. Viktor Varga (SPU)

 

18. 11. 2014 utorok

 • Spomienky na november, sviečkový pochod

Okrem svätej omše v Piaristickom kostole sv. Ladislava sa budú premietať aj dokumentárne filmy z dielne Ústavu pamäti národa mapujúce vplyv komunizmu na život bežných ľudí. Súčasťou podujatia bude aj spomienkový sviečkový pochod pešou zónou.
Miesto a čas konania: ŠD Zobor, Dražovská 2,  o 17.00 h
Zodpovedajú: ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. (UPC Nitra), Mgr. Igor Tyšš (ŠP UKF), Bc. Tereza Ujházyová (SPU)

 

19. 11. 2014 streda

 • Erasmus + TY = Daj sa na cestytl_files/download/Pictures/Zahranicie/zahranicne mobility/ErasmusDAY plagat.jpg

Zábavné súťažné cestovanie po Európe a svete s programom Erasmus+ a zahraničnými študentmi z oboch univerzít. Zapoj sa do súťaže tímov a rozhodni, kto lepšie pozná Európu a svet - SPU alebo UKF? Registrácia tímov emailom na sua@esn.sk najneskôr do 14.11.2014.
Miesto a čas konania: študentská jedáleň ŠD A. Bernoláka, o 17.00 h
Zodpovedajú: Ing. Gabriela Slivinská (SPU), Ing. Katarína Bútorová, PhD. (UKF)

 

 • Futsalový zápas SPU – UKF

Miesto a čas konania: Športová hala SPU, 20.00 h
Zodpovedajú: Mgr. Natália Czaková, PhD. (KTVŠ PF UKF), Mgr. R. Hrnčár (CUŠ SPU)

 

20. 11. 2014 štvrtok

 • Univerzitná kvapka krvi UKF

Humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Nitre.
Miesto a čas konania: vestibul pre aulou UKF, Tr. A. Hlinku 1, od 8.00 – 12.00 h
Zodpovedá:PhDr. Erika Krištofová, PhD. (KO FSVaZ UKF)

 

 • Ocenenie študentov UKF

Prijatie u rektora UKF a ocenenie študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena UKF reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, umenia, športu a kultúry a dosiahli výborné študijné výsledky pri príležitosti Študentských dní nitrianskych univerzít 2014 a Medzinárodného dňa študentstva.
Miesto a čas konania: zasadacia miestnosť rektora, Trieda A. Hlinku 1, o 14.00 h
Zodpovedajú:PhDr. Miroslava Líšková, PhD. (UKF)

 

24. 11. 2014 pondelok

 • Aktivity open day

Celodenná športová aktivita plná workshopov, hier, súťaží a hudby. Účastníci si môžu  vyskúšať cross fit, zumbu, jogu, fitlopty a i. a zároveň získať rady odborníkov a trénerov z oblasti zdravej výživy.
Miesto a čas konania: Športová hala SPU, o 15.00 h
Zodpovedajú:doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. (KTVŠ PF UKF), Mgr. Lucia Civáňová (CUŠ SPU)

        

25.11.2014 utorok

 • Univerzitná kvapka krvi SPU

Humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi, ktoré organizuje Spolok mládeže Slovenského červeného kríža pri SPU v Nitre a Národná transfúzna stanica v Nitre.
Miesto a čas konania: Kongresová sála ŠD A. Bernoláka SPU, od 8.00 – 12.00 h
Zodpovedajú: Ing. M. Gubáňová, PhD., Ing. M. Žigrai (SPU)


 • Hokejový pochod

Pochod študentov UKF a SPU na hokejový zápas UKF – SPU
Miesto a čas konania: Trasa: ŠD Zobor/ ŠD Mladosť – Zimný štadión odchod o 18.15 h
Zodpovedajú: Patrik Šranko (ŠP UKF), Dušan Siman (SPU)

 

 • Exhibičný hokejový zápas SPU – UKF  o Putovný pohár rektorov nitrianskych univerzít

Miesto a čas konania: Zimný štadión v Nitre, o 19.00 h
Zodpovedajú: PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. (KTVŠ PF UKF), Mgr. Igor Gavalovič (CUŠ SPU)

 

26.11.2014 streda

 • Festival farmárskych výrobkov

Tradičný a populárny festival zameraný na propagáciu, prezentáciu a ochutnávku klobás, mlieka, mliečnych výrobkov, piva, chleba a pečiva, ktoré vyrobili študenti SPU a UKF. Podujatie je spojené s kvízom a súťažami, po skončení nasleduje diskotéka (do 23.55 h).     
Miesto a čas konania:  študentská jedáleň ŠD A. Bernoláka, o 17.00 h
Zodpovedajú: Ing. Andrea Bebeová, Ing. M. Žigrai (SPU)

 

28. 11. 2014 piatok

 • Národná Platforma ESN SK

Oficiálne otvorenie celoslovenskej študentskej konferencie dobrovoľníckej organizácie Erasmus Student Network (ESN), zaoberajúcej sa spoluprácou so zahraničnými študentmi a riešením národných a medzinárodných projektov. Ukončenie konferencie bude 30.11.2014.
Miesto a čas konania: študovne SPU a UKF, Tr. A.Hlinku 1, o 15.00 h
Zodpovedajú:Bc. Kristína Candráková (SPU- ESN SUA), Paula Prekopová (UKF- ESN UKF)

 

 • Univerzitný imatrikulačný ples UKF

Vyvrcholenie študentských dní nitrianskych univerzít na UKF Nitra.
Miesto a čas konania: výstavný areál Agrokomplex, pavilón B, o 19.00 h
Zodpovedajú:Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (UKF), Bc. Ivan Vasiľovský (ŠP UKF)

 

ŠTUDENTSKÉ DNI NITRIANSKYCH UNIVERZÍT - SPRIEVODNÉ PODUJATIA NA UKF V NITRE

 


Späť