Štipendijný pobyt prostredníctvom Chinese Government Scholarship Program.

Na základe spolupráce s Tianjinskou univerzitou v Číne dávame do pozornosti možnosť požiadať o štipendium na štúdium v Číne prostredníctvom Chinese Government Scholarship Program.

Bližšie informácie

Príloha

.

Späť