Štipendijné pobyty Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie

Štipediá Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie 2021-2022

Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie DBU ponúka štipendium na stáž pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia z posledných troch rokov. Stáž je zameraná na environmentálne témy. Napr. pedagóg sa môže zamerať na environmentálnu výchovu, právnik na legislatívu v oblasti životného prostredia, ekonóm na výpočty emisií CO2, textilný dizajnér na recyklovanú módu, environmentálny inžinier na čistenie odpadových vôd a pod.

Štipendium umožní záujemcom zo Slovenska  6 - 12 mesačný pobyt v Nemecku (vo firme, výskumnom ústave, univerzite či v inštitúcii verejnej správy) a predstavuje pre absolventov reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí, čím zvýšia svoju uplatniteľnosť na trhu práce v SR.

Online prihlášky je možné podávať do 5. marca (s nástupom na stáž od augusta 2021) a do 5. septembra (s nástupom na stáž vo februári 2022).

Viac na https://www.dbu.de/2600.html

Späť