Štipendiá na štúdium na Beijing Institute of Technology pre študentov SPU 2016-2017

Beijing Institute of Technology ponúka štipendiá pre študentov SPU na ucelené inžnierske alebo doktorandské štúdium a na výmenné pobyty na 1 alebo 2 semestre v akademickom roku 2016-2017.

Viac informácií 

Späť