Štipendiá francúzskej vlády na rok 2021/2022 (doktorandské a postdoktorandské pobyty)

Francúzska vláda ponúka štipendiá pre budúcich doktorandov, súčasných doktorandov, ako aj vedeckých pracovníkov:
 
1. Štipendium na doktorát pod dvojitým vedením (cotutelle de thèse) – štipendista získava diplom PhD.  slovenskej aj francúzskej univerzity
- doktorand strávi 6 mesiacov vo Francúzsku a 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov.
- štipendium francúzskej vlády vo výške 1415 eur mesačne poberá študent počas pobytu vo Francúzsku.
- ako štipendista francúzskej vlády neplatí zápisné na francúzskej univerzite.
- medzi slovenskou a francúzskou univerzitou musí byť podpísaná dohoda „convention de cotutelle de thèse" - dohoda o doktorandskom štúdiu pod dvojitým vedením.
- o štipendium žiada buď ako piatak vysokoškolského štúdia, alebo ako prvák doktorandského štúdia, ktoré trvá 4 roky
 
2. Krátkodobé vedecké pobyty vo Francúzsku v dĺžke trvania od jedného do troch mesiacov
- 1700 eur mesačne pre doktorandov a postdoktorandov do 5 rokov od získania PhD
- 2055 eur mesačne pre postdoktorandov, ak bol doktorát získaný pred viac ako piatimi rokmi
 
Podrobnejšie informácie, ako aj žiadosť o štipendium nájdete na: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia/
 
Žiadosti o štipendium francúzskej vlády je možné zasielať do 1. marca 2021.
Kontakt: Service de Coopération et d'Action Culturelle, Ambassade de France en Slovaquie, Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, tel.: 00 421 2 59 34 77 41 www.institutfrancais.sk

Jdi zpět