Stáž v Európskom parlamente pre absolventov poľnohospodárskych programov

Poslanecký klub EPP v Európskom parlamente v Bruseli ponúka stáže pre absolventov štúdia zameraného na poľnohospodárstvo.

Uzávierka prihlášok: 15. mája 2021

Viac informácií na https://www.eppgroup.eu/about-us/traineeships-programmes

Späť