Športová príprava pre deti

Centrum univerzitného športu SPU otvára 4. októbra 2014 druhý ročník všeobecnej športovej prípravy pre chlapcov a dievčatá vo veku od 9 do 12 rokov.

Tréningy: každú sobotu počas školského roka od 9:00 do 10:30 h v športovej hale SPU

Celoročnú prípravu ukončí letný športový tábor.

Zameranie tréningov:

- atleticko-gymnastická príprava

- základy športových hier

Poplatok: 2 € /za tréningovú jednotku

Bližšie informácie: Mgr. Igor Gavalovič, tel.: 0918 157 498, e-mail: igor.gavalovic@zoznam.sk

tl_files/download/Pictures/Novinky 2013/dokumenty/sportova_priprava.jpg

Späť