Spoločne a zodpovedne: konferencia o podpore slovenských farmárov a producentov

Pozývame vás na konferenciu Spoločne a zodpovedne, zameranú na podporu slovenských farmárov a producentov a vytváranie regionálnych potravinových systémov na Slovensku, ktorá sa uskutoční 28. novembra 2019 od 9.30 h na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, S-pavilón.

Program:

9.35 - 10.45 Panel I: Prečo potrebujeme miestne a regionálne potravinové systémy?

Vytvárajme potravinové systémy a podporme farmárov a producentov - výstupy projektu - JUDr. Milan Hagovský, koordinátor projektu
Strategický plán, PRV a príprava na nové programové obdobie 2021-2027 - prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD., SPU v Nitre, Inštitút poľnohospodárskej politky MPRV SR
Skúsenosti výrobno-odbytového združenia v oblasti mliekárstva a ako dostať slovenské výrobky na pulty obchodov - Ing. Milan Semančík, VOD Mliečny východ, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Agroekológia a podpora farmárstva ako odpoveď na aktuálne spoločenské výzvy - MVDr. Ján Marton, EKOTREND Slovakia - zväz ekologického
poľnohospodárstva
Ako spolupracovať - úlohy verejnej správy pri vytváraní potravinových systémov - Ing. Jaroslav Juriga, nezávislý expert
Inovujme a robme lepšie politiky - návrhy ako zlepšiť spoluprácu a zručnosti farmárov a producentov - PhDr. Andrea Hagovská - iniciatíva Regióny 203

11.00 - 12.30 h Panel II: Prečo potrebujeme aj malých farmárov a producentov a čo môžeme urobiť

Ako na to - efektívna tvorba značky slovenského farmára a producenta - Mgr. Tomáš Poláček, nezávislý expert
Projekty miestnych akčných skupín pre farmárov, producentov a značky regionálnych produktov - Mgr. Peter Madigár, Národná sieť MAS SR
Regionálna značka kvality “SPIŠSKÉ ZEMIAKY” - prvé skúsenosti - Ing. Marián Tokár, ÚKSÚP - HOS Spišská Belá
Medzinárodné hnutie Slow Food a podpora producentov remeselných potravín - Ladislav Raček, Slow Food Tatry
Čo skutočne potrebuje malý farmár - zmeny v legislatíve, regulácii a prístupe... - Zuzana Homolová, EKOTREND Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva
Príbeh Hafirovice z Oravy - príklad že to ide... - Ľubomír Beňuš, Hafirovica, s.r.o.
Pripravenosť producentov byť partnerom obchodných sietí - problémy i príležitosti  - zástupca spoločnosti TESCO

12.30 - 13.00 Závery

Diskusia a odporúčania

 

Program

Späť