Sokoliari sv. Svorada prijímajú nových členov

Zaujímate sa o sokoliarstvo, dravé vtáky, poľovníctvo? Trávite svoj voľný čas radšej v prírode ako na internátnej izbe? Sokoliari sv. Svorada hľadajú nových členov. Čakajú na vás 12. februára 2020 o 16.00 h na Katedre špeciálneho chovateľstva, FAPZ, pavilón T, 2. poschodie.

Kontakt: https://www.facebook.com/sokoliarisvsvorada/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAfi_s5WJLB1uJiu6MhnicOboDd7bP5wuzikOhEFh5Jkav2cgjeNQCZZG9Lp8fltUNG4KfbVtuOJEab

Späť