Smerom ku klimatickým zmenám

V nitrianskej Synagóge a na Katedre práva FEŠRR SPU v Nitre sa od 16. do 18. septembra 2015 bude konať medzinárodná konferencia Smerom ku klimatickým zmenám.Organizátormi sú Slovenská bioklimatologická spoločnosť,  Česká bioklimatologická spoločnosť, Slovenská poľnohospodárska univerzita  v Nitre - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava, Slovenský hydrometeorologický ústav, Český hydrometeorologický ústav.

Odborné okruhy:


Premenlivosť klímy a jej vplyvy na biosféru
Poľnohospodárska bioklimatológia a agrometeorológia
Lesnícka bioklimatológia a ekosystémové služby lesov
Fenológia, ekofyziológia rastlín
Humánna, technická bioklimatológia a bioklimatológia živočíchov
Urbánna klíma a mikroklíma
Ekonomické aspekty využívania prírodného prostredia v podmienkach meniacej
sa globálnej klímy
Klimatické služby a adaptačné opatrenia na dopady zmeny klímy
Operatívne a režimové informácie o počasí a klíme

Viac informácií na http://www.sbks.sk/nitra.php

Späť